O nás
Společnost Elbros Corporaion s. r. o. se sídlem v Plzni vznikla v roce 1991 jako
samostatná obchodně technická a stavební společnost. Na telekomunikačním
trhu ČR se pohybujeme již 12 let a v oblasti projekce a výstavby optických síti
již 10 rokem.
Elbros zajišťuje širokou paletu služeb při návrhu, projekci a realizaci i údržbě
telekomunikačních datových síti. Dále se naše společnost se soustřeďuje v ob-
lasti telekomunikací na dodávku aktivních prvků, včetně plánování a výstavbu
radiových sítí ve všech frekvenčních pásmech, včetně pásem licencovaných.
Radiové spoje jsou dodávány, pronajímány na bázi dlouhodobých kontraktů.
Umíme vám nabídnout vzdálený dohled vlastním dohledovým a NOC cent-
rem v nepřetržitém provozu.
Dále naše společnost nabízí zákazníkům kvalitní, profesionální služby v ob-
lasti informační technologií. Vycházíme přitom z perfektní znalosti požadavků
a potřeb domácích i zahraničních firem, což nám umožňuje zabezpečit jak
běžný provoz malé kanceláře, tak náročná řešení sdílených IT prostředků pro
meziměstsky i nadnárodně rozmístěná pracoviště.
Společnost Elbros Corporation, s.r.o. disponuje vlastním měřícím vybavením,
specializovanou technikou a především školeným a certifikovaným týmem
odborných pracovníků.
Informační technologie
Firma Elbros Corporation, s r.o. působí na trhu již od roku 1991. Díky mnoha-
letým zkušenostem poskytujeme zákazníkům kvalitní, profesionální služby
v oblasti informační technologií. Vycházíme přitom z perfektní znalosti poža-
davků a potřeb domácích i zahraničních firem, což nám umožňuje zabezpečit
jak běžný provoz malé kanceláře, tak náročná řešení sdílených IT prostředků
pro meziměstsky i nadnárodně rozmístěná pracoviště. Věříme, pokud si vybe-
rete naše služby, že i Vy se stanete našimi spokojenými zákazníky.
Správa sítě
Externí správa počítačové sítě, neboli outsourcing IT, je efektivní, spolehlivý
a ekonomicky výhodný způsob zabezpečení provozu počítačové sítě. Vaše
starosti jednoduše převedete na nás a my zajistíme vše co k práci potřebuje
Vaše síť, a tedy i Vy.
Profesionální údržba specializovanou firmou funguje především preventivně,
proto je nutnost zásahů omezena na nezbytné minimum. Díky tomu odpadne
potřeba zaměstnávat pracovníka IT a lze plánovat kontroly tak, aby nenarušo-
valy chod Vaší firmy.
Pro dosažení maximální spolehlivosti je nutné pečlivě pohlídat každý prvek
Vaší sítě a proto musí komplexní správa obsahovat následující služby, které
naši specialisté dobře znají.
Údržba pasivních
a aktivních prvků
Podobě jako dům potřebuje pevné základy, musí i počítačová síť stát na dob-
rém podkladu. Profesionální správa sítě se tedy neobejde bez pečlivého dohle-
du nad strukturovanou, nebo jinou (optické kabely, koaxiální kabely), kabeláží.
Správce musí zajistit vše od proměření propustnosti sítě přes kontrolu a konfi-
guraci chytrých switchů (sítě VLAN, L3 switch apod.), routerů a jiných zařízení.
Vzhledem k velkému množství výrobků na trhu je nutná i dobrá orientace
v nabídce a schopnost vybrat spolehlivé komponenty od prověřených výrobců.
Externí firma zajišťující provoz v mnoha podnicích má samozřejmě zkušenosti
mnohonásobě větší než správce sítě zaměstnaný na plný úvazek.
Přehled hlavních činností zaměřených na IT :
• správa hardware (stolní počítače, přenosné počítače, aktivní í prvky sítě,
tiskárny, atd..)
• správa systému (nastavení uživatelských práv a přístupů, zálohování dat,
správa databáze, zabezpečení)
• správa aplikačních serverů (správa souborových serverů, poštovních serverů)
• dohled nad vaší podnikovou sítí až do úrovně aktivních prvků
• dodávka a servis hardware (DELL, IBM, CISCO)
• dodávky spotřebního materiálu
• HOTLINE - telefonická podpora, vzdálená podpora
• HELPDESK - komunikace se zaměstnanci a operativní řešení problémů
Telekomunikace
Společnost Elbros Corporation s.r.o. nabízí širokou škálu služeb v oblasti tele-
komunikací, LAN, WLAN, MAN, IT a sdělovacích systémů od projekce, výstavby
a montáže po instalaci a údržbu telekomunikačních zařízení, včetně vnitřních
rozvodů v budovách.
Přehled hlavních činností zaměřených na telekomunikace:
• výstavba, údržba a dohled bezdrátových spojů ve volných a licencovaných
pásmech
• výstavba, údržba, překládky, rekonstrukce optických
a metalických telekomunikačních tras a přípojek, HDPE trubek
• výstavba a měření optických sítí a strukturované kabeláže Cat 5e, 6a
• projekce a výstavba telekomunikačních sítí
Přehled hlavních činností:
• projekce, montáž, instalace a servis telekomunikačních zařízení
• projekce, montáž, instalace a servis počítačových LAN sítí,
zabezpečovacích systémů, požárních signalizací,
identifikačních, přístupových a kamerových systémů
Projekce a výstavba
optických sítí
Elbros Corporation s.r.o. zajišťuje širokou paletu služeb při návrhu, projekci
a realizaci i údržbě telekomunikačních a datových sítí.
Přípravné činnosti a dokumentace
před realizací výstavby:
• geodetické práce pro projektovou dokumentaci
• geodetické vytýčení sítí
• přepracování stávajících geodetických dokumentací
dle požadavků do jednotného tvaru
• geodetické podklady pro zřízení práv věcných břemen
• zpracování všech požadovaných stupňů projektové dokumentace
zejména pro optické sítě
• inženýrská činnost ve všech etapách přípravy související s projekčními
pracemi a realizací zákaznického projektu (dle veškerých příslušných
vyhlášek Stavebního zákona)
• studie proveditelnosti - dokumentace pro výběrová řízení
• realizační projektová dokumentace
• dokumentace pro stavební povolení a to v souladu se Stavebním zákonem
a předpisy souvisejícími
Projekce a výstavba
optických sítí
Realizace výstavby:
• doprava materiálu a mechanizace na stavby
• výkopové zemní práce včetně zhotovení řízených i neřízených protlaků
• výstavba tras z HDPE trubek, přeložky HDPE trubek, přeložky optických
a metalických kabelů
• zafukování svazků mikrotrubiček, optických kabelů, optických mikrokabelů
a svazků optických vláken
• montáž vnitřních tras a zatahování prvků, protipožárních a vodotěsných
prostupů
• spojování optických vláken, jejich ukládání do kazet v průběhu kabelových
tras a výstavba optických spojek pro kabely různých konstrukcí
• vytváření optických rezerv v průběhu kabelové trasy
• výstavba optických rozvaděčů a ukončování optických kabelů se zákaznicky
určeným optickým rozhraním (konektorování podle požadavků zákazníka )
• překládky v rámci rekonstrukcí dopravní infrastruktury
Provedení díla:
• geodetické zpracování dokumentace skutečného provedení
• záruční a pozáruční servis optických tras
• odborné činnosti pro havarijní servis
Měření optických tras
Měření provádíme certifikovanými přístroji EXFO.
Při měření se provádí:
• měření kontinuity pomocí vizuálního zaměřovače poruch - červený laser
• inspekci kvality čela optických konektorů
• měření útlumu všech vláken kabelového úseku před montáží spojky
• měření útlumu každé kabelové délky po všech operacích při svařování
• měření útlumu všech vláken po úplné montáži spojky
EZS Systémy Jablotron
Jablotron - Zabezpečovací systém. Český výrobce zabezpečovacích systémů
JABLOTRON ALARMS je dynamickou společností na trhu od roku 1990.
V současné době patří k významným dodavatelům alarmů po celém světě.
Systémy instalují tisíce montážních partnerů a užívají statisíce spokojených zá-
kazníků po celém světě. Přináší nová řešení, která lépe chrání majetek a zdraví
zákazníků, usnadňují instalaci i každodenní používání jejich produktů a zvyšují
uživatelský komfort. Jablotron nabízí i mobilní aplikaci pro správu EZS.
Montážní partner - JABLOTRON
Jsme montážním a servisním certifikovaným partnerem firmy Jablotron
vyrábějící zabezpečovací techniku pro váš dům, byt, kancelář nebo firmu.
Kontakty
Každý zákazník je pro nás jedinečný.
A každý má různé potřeby v úrovni (pozor - ne v kvalitě) podpory.
Email na technickou podporu: helpdesk@elbros.cz
Hotline pro smluvní zákazníky: +420 373 701 500
Zde nás můžete kontaktovat 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce.
V pracovních dnech od 6 do 16 hodin Vám jsou k dispozici přímo operátoři
HOTLINE. V ostatních termínech máte možnost zanechat vzkaz.
Kontakt pro ostatní zákazníky: +420 373 701 550
Zde nás můžete kontaktovat v pracovních dnech od 6 do 16 hodin.
Sídlo společnosti:
Elbros Corporation, s.r.o.
Tel.: +420 724 533 853
K Cihelnám 940/23, 326 00 Plzeň
E-mail: info@elbros.cz
IČ: 14707811, DIČ: CZ14707811
www.elbros.cz
Dohledové centrum:
Tel.: +420 373 701 500
E-mail: noc@elbros.cz